Hirdetés

Facebook

Friss topikok

Széchenyi István itáliai utazásai - 2. rész

2012.01.12. 13:08 Kelemen Ági

Magánemberként Itáliában

images.jpgAz 1817-es észak-itáliai utat egy újabb szerelem motiválta. Széchenyi gyakorlatilag Gróf Saurau Zénóné Hunyady Gabriella után ment Veronába, forma szerint ezredéhez vonult be Milánóba. Utólag élete „legostobább csínjának”(13)  értékelte naplójában, hogy követte a szép grófnét. Mégis találunk még utalásokat később is a grófnéra, például júniusban Széchenyi kocsiján utazott Milánóból Genovába.

A következő évben Széchenyi tanulmányutat tett a félszigeten, július közepétől augusztus közepéig műemlékeket tanulmányozott. Megnézte Padovát, Ferrarát, Firenzét és Rómát. Meglátogatta Assisit, Arezzót, Perugiát és Ternit is.  A műemlékek mellett továbbra is érdeklődött a természeti szépségek iránt, ezért felkereste a Cornagli-barlangot, de csalódott az isztriai tájban. Az 1818-as tanulmányút során sok kritikus hangvételű naplóbejegyzés született. Padova városát például unalmasnak és szomorúnak festette le, az egyetlen érdekes tapasztalata egy katonaszökevény kivégzése volt. A borzalmas látványt gyorsan ellensúlyozta a Szent Antal-templom megnézésével. Padovának még a Corsója is unalmas volt Széchenyi számára, ráadásul ott találkozott Fack őrnaggyal, egy ismerősével a hadseregből, akit egyáltalán nem kedvelt, mégis kénytelen volt meghívni magához és megmutatni neki impozáns kocsi-és fegyvergyűjteményét.

tovább »


A Múlt-idő Magazin partnere az olcso-honlap.eu

Széchenyi István itáliai utazásai - 1. rész

2012.01.07. 08:00 Kelemen Ági

Bevezetés 

Nápoly a 19. századbanA múlt és a művészetek iránt érdeklődők körében Angliában, Franciaországban és a német államokban már a 17. századtól szokás volt Itáliában tanulmányutat tenni. A 18. században és a 19. század elején ez a szokás még jobban elterjedt, ekkor már egyre többen utaztak önmagáért az utazásért, hogy világot lássanak.(1) Magyarországon a 18. század végéig nagyon ritka volt az önmagáért való utazás, általában határozott céllal keltek útra az emberek: zarándoklat vagy egyetemi tanulmányok szerepeltek a célok között, vagy a császári hadsereg katonáiként mozdultak ki szülőföldjükről. A Széchényi-család esetében tudni lehet, hogy Széchényi Ferenc is járt Itáliában, ráadásul a nápolyi udvarban is, ahol Széchenyi István sokat időzött később. Mivel a fiatalabb Széchenyi már a napóleoni háborúk után járt Itáliában, számára már nehezebb volt magánemberként benyomásokat szerezni, a Szent Szövetség ellenőrzése miatt, amely a félsziget szinte minden államalakulatát gyanús, forradalmi propagandától fertőzött területnek tekintette.

Egy kevéssé ismert miniszter az Andrássy-kormányból: gróf Festetics György (1815-1883)

2011.10.20. 13:49 kugi


Az iskolai tankönyvek általában nem sorolják fel a kiegyezés utáni első felelős magyar kormány, az Andrássy-kabinet tagjait, vagy ha mégis, akkor csak néhány ismertebb minisztert neveznek meg, mint pl. Eötvös József kultuszminiszter. A kormány egyik legkevésbé ismert tagja a király személye körüli miniszter. Nemcsak azért, mert – hasonlóan minden utódjához – nem Pesten, hanem Bécsben székel, hanem azért is, mert hasonnevű nagyapjával gyakran összekeverik. Ő gróf Festetics György.  Az alábbiakban az ő pályafutását ismertetem.

A tanácsköztársaság utolsó offenzívája – 2. rész

2011.10.07. 12:29 Zubor Zalán


A magyar Vörös Hadsereg utolsó, 1919. július 20-án megindult tiszai támadásáról szóló írásom első felében a támadás előkészületeit és a szemben álló felek erejét mutattam be. A második részben bemutatom, hogyan zajlott maga a hadművelet, mi vezetett a magyarok vereségéhez, illetve kitérek néhány vitatott kérdésre is.

Az előző részben láthattuk, hogy a magyar Vörös Hadsereg összesen nyolc, változó harcértékű hadosztállyal rendelkezett. A vezérkar mindent egy lapra feltéve ebből hetet a Tiszánál állomásozó románok ellen fordított. Csak egy teljes hadosztály, a szinte harcképtelen 4. maradt hátra, a déli határt védte a délszláv csapatoktól. Az északi határon, a Duna vonalán pedig csak egyetlen ezredet hagytak. Emellett a Vörös Hadsereg összes tüzérségi ütegét a tiszai hadtesthez csoportosították. A románok elleni támadásban nem vettek még részt az északi hadjáratban fontos szerepet játszó páncélvonatok, mivel arrafele nem voltak a magyarok által ellenőrzött vasútvonalak.

A tanácsköztársaság utolsó offenzívája – 1. rész

2011.10.04. 02:01 Zubor Zalán


A magyar Vörös Hadsereg utolsó, 1919. július 20-án megindult tiszai támadása a magyar történelem ellentmondásos eseménye. A kezdetben sikeresen támadó magyar csapatokat a román hadsereg kelepcébe csalta és csaknem bekerítette, mire a vezérkar kénytelen volt elrendelni a visszavonulást. A megtizedelt, demoralizált sereg napokon belül széthullott, ezzel nyitva hagyta az utat a román hadsereg számára Budapest felé. A megalázó vereség a tanácsköztársaság napokon belüli összeomlásához vezetett. Az első részben bemutatom a hadművelet előzményeit, az ország hadi helyzetét és azokat az okokat, amiért a kormány a támadás megindítása mellett döntött.

Lenin ázsiai tervei: A Keleti Népek Bakui Kongresszusa

2011.09.24. 10:46 Zubor Zalán


Zinovjev és Radek üdvözlik a kongresszus résztvevőit1917-ben a hatalmat magukhoz ragadó bolsevikok egy hatalmas, etnikailag és vallásilag sokszínű birodalmat örököltek. Bár a breszt-litovszki béke következtében Oroszország elvesztette nyugati, nem orosz többségű területeit, keleti és dél-keleti területeivel együtt még mindig rendkívül sokféle népcsoportot foglalt magába. Orosz Belső-Ázsia zömmel muszlim lakói közül sokan örömmel fogadták a cár bukását, remélve, hogy a cári elnyomás után végre visszanyerhetik függetlenségüket. A vörösök hamar felismerték az alávetett ázsiai népekben rejlő lehetőséget: rövidtávon szövetségeseket láttak bennük az erősödő fehér mozgalommal szemben. Hosszú távon pedig Szovjet-Oroszország az elnyomott gyarmati népek megsegítőjének szerepében tetszeleghetett volna, lázadásokat szíthatott volna a nyugati hatalmak, elsősorban a Brit Birodalom ázsiai és muszlimok lakta afrikai gyarmatain.

1920: Robbantás a Wall Streeten

2011.09.16. 06:00 Vittore.


1920. szeptember 16-án, 12:01-kor bomba robbant New York pénzügyi negyedében, a J. P. Morgan bank főhadiszállása előtt. A robbantásban 38 ember meghalt, míg további 143 súlyosan megsérült.

Bár a tetteseket a nyomozás lezárultáig, 1940-ig sem sikerült elkapni, a nyomozók és a történészek a Luigi Galleanihoz köthető olasz anarchistákat valószínűsítik máig is az akció mögött. Galleanit ugyanis 1919-ben elfogták és kitoloncolták Olaszországba.

A támadásban egy lóval vontatott kocsit állítottak a Wall Street 23 szám alatt lévő bankközponthoz, melyben az utólagos rekonstrukció szerint 45 kg dinamit, 230 kg-nyi öntöttvas és egy időzítő szerkezet által alkotott pokolgép lapult. A ló és a kocsi apró darabokra szakadt, míg az elkövető a feltételezések szerint elmenekült a helyszínről.

A kommunista hatalomátvétel folyamata

2011.09.15. 18:17 Maryardenn

A mai bejegyzésünkben szeretnénk egy kicsit rávilágítani azokra az évekre, amikor Magyarországon zajlott a kommunisták tisztogatásokkal megfűszerezett csendes hatalomátvétele.  Érdekességként ezt a korszakot korabeli dokumentumokkal fogjuk szemléltetni.

1944-45-ben a szovjet hadsereg megjelenésével nem csak a német megszállásnak és a nyilas uralomnak lett vége, de a Horthy-rendszer is alapjaiban meginogva végül összedőlt.  A gazdasági és politikai rendszer romokban hevert. Sokan érezhették úgy, hogy a kikezdhetetlen kormányzósági évtizedek után, végre eljött a színre lépésüknek az ideje. 1944 decemberében tehát az öt ellenzéki párt (Független Kisgazdapárt, Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt és a Polgári Demokrata párt) képviselői megalkották a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot. Még szintén decemberben Ideiglenes Nemzetgyűlést tartottak a debreceni református kollégiumban. Azért itt, mert még tartott az ország ”felszabadítása”. Ideiglenes Nemzeti Kormányt választottak Dálnoki Miklós Béla vezetésével. Ez a kormány 1945 januárjában Moszkvában írta alá a fegyverszüneti egyezményt, amelyben sok más mellett az is szerepelt, hogy Magyarország az 1938 előtti határok közé szorul vissza. A szerződés betartásáért az ún. Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) volt a felelős, amelyet viszont hazánkban a szovjetek irányítottak, Vorosilov marsall vezetésével.

A brazil császárság

2011.09.12. 07:00 Aron de Quercus

Bizonyára sokakat meglepetésként ér a tény, hogy Brazília egykor császárság volt. Pedig igaz! Mai postunk ennek az érdekes államalakulatnak a történetével foglalkozik.

Brazília területe az 1494-es tordessillasi szerződés értelmében került portugál fennhatóság alá, és gyarmati státusát megtartotta egészen 1815-ig, amikor is a Portugál Birodalomban Portugália egyenrangú társa lett jogilag. Ez a helyzet úgy alakult ki, hogy a portugál régens, János herceg (míves anyanyelvén: Dom João de Bragança) a napóleoni háborúk miatt 1808-ban áttette birodalma székhelyét Rió de Janeiroba.

2001: Támadás a World Trade Center ellen

2011.09.11. 07:47 Vittore.

10 éve, 2001. szeptember 11-én támadás érte az Amerikai Egyesült Államokat, melyben az al-Kaida 19 öngyilkos merénylője 4 repülőgépet térített el. A négy repülőgépből kettő a new yorki World Trade Center ikertornyaiba csapódott, melyek két órán belül összeomlottak.

A harmadik repülőgépet az arlingtoban lévő Pentegon épületébe vezették, míg a negyedik gép Shanksville közelében egy mezőre zuhant, miután az utasok megpróbálták visszafoglalni a gépet.

A támadások során 2977 áldozat és a 19 merénylő vesztette életét.

Anna Frank elárulója

2011.09.09. 10:32 Vittore.

Anna Frank egy német származású zsidó lány volt, aki Adolf Hitler hatalomra kerülésekor szüleivel együtt Amszterdamba, Hollandiába költözött.
Hollandiát 1940. májusában lerohanta Németország, s ott is elkezdődött a zsidók begyűjtése, üldözése. A Frank család nagyobb lányát, Margotot 1942 nyarán behívták, hogy Németországba kerüljön munkaszolgálatra.
A család ekkor döntött úgy, hogy az előre elkészített rejtekhelyükre menekül, s majdnem két évig itt is éltek többed magukkal. Anna ekkor írta meg a naplóját, mely máig az egyik legismertebb hasonló típusú mű. 

2004: Iskolai vérengzés Beszlánban

2011.09.03. 10:14 Vittore.

Addig, míg a történészünk, Maryardenn megérkezik, hadd dobjam fel a mai naphoz köthető sajnálatos tragédiát, ma 7 éve, 2004. szeptember 3-án ért véget az úgynevezett beszláni vérengzés, melyben több száz ember vesztette életét.

2004. szeptember 1-én, helyi idő szerint 9:30 körül egy csoport ingus és csecsen terrorista rohamozta meg az oroszországi Beszlán 1. számú iskoláját, túszul ejtve 1100 embert (köztük  777 gyereket).